skip to Main Content

ถอดรหัสธุรกิจ : พอใจ พุกกะคุปต์

ถอดรหัสธุรกิจ : พอใจ พุกกะคุปต์

พลังขององค์กร

ด้วยพระบารมี….

สถานการณ์บ้านเมืองที่อึมครึม เริ่มกระจ่างเห็นแสงสว่างและทางออกหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดและคณะผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม

ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มหายใจเต็มท้องเมื่อเห็นทุกฝ่ายต่างน้อมรับกระแสพระราชดำรัส ต่างพร้อมใจหาทางฝ่าทางตัน

เป็นโชคดีอย่างยิ่งยวดที่พสกนิกรชาวไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแหล่งรวมจิต รวมใจของคนไทยและทรงเป็นแหล่งที่พึ่งสุดท้ายยามบ้านเมืองอยู่ในสถานะวิกฤติคับขันดังช่วงที่ผ่านมา

ยามหันกลับมาดูในองค์กร หน่วยงานใดมีแหล่งรวมศรัทธา ย่อมทำให้สามารถรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวได้ อุปสรรคยิ่งใหญ่เพียงใดก็พร้อมจะฝ่าฟัน ถ้าจะแพ้ก็แพ้ด้วยกัน ไม่ใช่แพ้เพราะตีกันเอง

ศรัทธาของคนในองค์กรถูกหล่อหลอมให้แข็งแกร่งได้ด้วยวิธีการและรูปแบบหลากหลาย กล่าวคือ

ผู้นำ

ในความเห็นของดิฉัน ผู้นำคือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว องค์กรใดมีผู้นำที่เข้มแข็ง แกร่งด้วยความรู้ความสามารถ แข่งด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และที่สำคัญ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นองค์กรที่ได้เปรียบคู่แข่ง เขาแซงไม่ไหวเพราะผู้นำเช่นนี้ย่อม“ซื้อใจ”คนในทีมได้เต็มร้อย จะได้เปรียบตรงไหนก็ไม่น่าเกรงขามเท่าได้เปรียบเพราะพลังของคนในทีม

พันธกิจ

หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จสามารถดึงใจของคนในที่ทำงานให้เป็นหัวใจใหญ่ดวงเดียว แถมเต้นด้วยจังหวะเดียวกัน โดยใช้พันธกิจ หรือสิ่งที่องค์กรตั้งอกตั้งใจที่จะทำ เป็นจุดรวมใจ ผู้นำคนใดจะไปจะมาไม่ว่ากัน ตราบใดองค์กรยังมีจุดยืน มีโจทย์ที่โดนใจคนทำงาน

ดิฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมพรรคพวก (น้องหมาและเพื่อนๆ) ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ทุกครั้งที่ไป จะแอบชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์พิการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเช่นผู้รับเงินบริจาค ผู้ขายของที่ระลึก ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำงานด้วยใจ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเต็มใจเหมือนไม่เหน็ดไม่เหนื่อย ทั้งๆ ที่รายได้และผลตอบแทนคงไม่มากเมื่อเทียบกับคนงานอื่นๆ ทั่วไป

พันธกิจของมูลนิธิในการสงเคราะห์กว่า 1,200 ชีวิตที่เจ็บปวดเป็นทุกข์ทรมาน น่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งจังหวะการเต้นของหัวใจของคนทำงาน ให้สานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างยากที่จะลอกเลียนแบบ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ หรือฝันอันสูงสุดขององค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่องค์กรใช้ในการรวมพลังสร้างอนาคต ลดข้อขัดแย้ง ความแตกต่างถือเป็นเรื่องรอง จะมาจากไหน คิดแตกต่างกันอย่างไรไม่สำคัญ เพราะเรามีฝัน เรามีจุดหมายร่วมกัน

วัฒนธรรมองค์กร

จากประสบการณ์ของดิฉัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนหมู่มากในองค์กร ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยในการสร้างบรรยากาศในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน หรือน่าทิ้ง น่าหวาดระแวง

ท่านผู้อ่านที่โชคดี คงเคยสัมผัสบรรยากาศของที่ทำงานที่ยามมีงานด่วนงานหนัก ทีมงานพร้อมที่จะร่วมกันอยู่ดึก ช่วยกันทำภารกิจคนละไม้คนละมือให้เสร็จโดยไม่ต้องถูกร้องขอ ขณะที่บางองค์กร ยามปกติก็แก่งแย่งชิงดี ยามมีปัญหาก็ชี้หน้าต่อว่ากันเอง

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบขององค์กรที่สามารถหล่อหลอมพลังคนในองค์กรให้พร้อมกันร่วมแก้ปัญหา และขจัดอุปสรรค

ท้ายที่สุด ไม่ว่าองค์กรของเราจะเป็นอย่างไร ผู้นำจะดูขาดชั่วโมงบิน ใจโหดใจหิน พันธกิจไม่ชัดเจน วิสัยทัศน์ไม่กินใจเพราะตรงไปตรงมาว่าหารายได้ให้สูงสุด ทั้งวัฒนธรรมในองค์กรก็เน้นการรักษาตัวรอดเป็นยอดดี ใครจะผิดจะถูกไม่เป็นไรให้ฉันปลอดภัยก็ใช้ได้แล้ว ท่านผู้อ่านไม่ต้องกังวลค่ะ ในการประคับประคองชีวิตในองค์กรให้มีหลักไม่เฉไฉ ไม่ต้องหวังพึ่งใครอื่นไกลเลยค่ะ เพียงใช้ใจของตนที่หนักแน่น มีสติ มีหลักการณ์ เป็นตัวตั้ง

ใคร อะไร ที่ไหน นอกกายเราจะเป็นอย่างไร ไม่ว่า

เพราะใจเราร่มเย็น…เป็นพอ

ล้อมกรอบ

พอใจ พุกกะคุปต์ มีประสบการณ์การทำงานกับภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาขององค์กรชั้นนำจำนวนมาก จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์จาก University of Michigan, Ann Arbor และปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก Stanford University

Back To Top
×Close search
Search